Pálhidy Csaba
Bajzáth Mária
Laki Jánosné Tánczos Zsuzsanna
Kómár István, karnagy
Virágné Józsa Csilla
Az énekkar karnagya: Kómár István karnagy
Az énekkar orgona kíséretét adja: ifj. Makai István
A fellépésekről videó felvételeket készít: Kármán István, Makai István
Könyvelő: Tóth Andrásné
Pénztáros: Kármánné Gaál Éva
Tagdíj felelős: Fónagy Emese
Kottafelelős: Kolláthné Eszes Anna
Az énekkar önkéntes énektanára: Somogyi Anita énekművésznő
A honlapot készítette és menedzseli: Vallyon Bence
Honlap tartalom karbantartás: Pálhidy Csaba